31 sierpnia 2022

Program edukacyjny „Świat w przedszkolu”

Polska Akcja Humanitarna wzbogaciła ofertę edukacyjną o  nowy program „Świat w przedszkolu”.

Program jest adresowany dla grup pięcio- i sześciolatków/latek. Materiały dydaktyczne zostały przygotowane w taki sposób, aby wzbudzić zainteresowanie otaczającym światem z całą jego różnorodnością, ale też i problemami, z którymi przyjdzie się mierzyć w przyszłości.

Program jest bezpłatny. Nauczyciele przedszkolni zapisani do programu otrzymają pakiet materiałów w formie online: scenariusze zajęć, ilustrowane bajki audio, ćwiczenia i kolorowanki. Na ich podstawie realizują zajęcia z daną grupą.

Szczegółowe informacje: https://www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-szkol/swiat-w-przedszkolu/