31 sierpnia 2022

Życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele,
Rodzice i Pracownicy oświaty, szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Drodzy Uczniowie,

rozpoczyna się nowy rok szkolny 2022/2023, kolejny rok pełen nadziei i planów – wyznaczający optymistyczną perspektywę ich realizacji.

Przed nami nowe zamierzenia związane ze zdobywaniem wiedzy, odkrywaniem swoich zainteresowań i pasji. Życzę wszystkim Uczniom dobrego czasu na odnalezienie fascynacji wiedzą i czerpania radości z jej praktycznego wykorzystania. A nade wszystko życzę spełnienia marzeń i planów w bezpiecznej, kreatywnej i przyjaznej szkole.

Rodzicom zaś, życzę cierpliwości w mądrym i konsekwentnym wychowaniu młodego pokolenia.

Dyrektorom, Nauczycielom szkół i placówek oraz Pracownikom oświaty – życzę by rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów osiąganych w atmosferze dobrej komunikacji i współpracy – by dostrzegane osiągnięcia uczniów stanowiły powód do dumy i satysfakcji.

Wszystkim pedagogom, uczniom i ich rodzicom życzę jak najserdeczniej wszelkiego powodzenia w wypełnianiu trudnych obowiązków związanych z intelektualnym, moralnym i fizycznym rozwojem młodego pokolenia Polaków.

Mam nadzieję, że rok szkolny 2022/2023 będzie przestrzenią na budowanie pozytywnego wymiaru relacyjnego całej społeczności szkolnej, co będzie przekładało się na umacnianie poczucia sensu nauki i potrzeby mądrego odkrywania świata w poszukiwaniu dalszej drogi własnego rozwoju.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik