30 sierpnia 2022

Materiały z narad inaugurujących rok szkolny 2022/2023

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
z terenu województwa świętokrzyskiego
 

Szanowni Państwo,

w dniach 24, 25, 26 sierpnia 2022 r. w województwie świętokrzyskim odbyły się narady inauguracyjne rok szkolny 2022/2023.

Podczas narad przedstawiono następujące zagadnienia:

  • podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,
  • nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szkolnego 2022/2023,
  • awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2022 r.,
  • kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli,
  • sprawozdanie i wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022 r.,
  • wspomaganie pracy dyrektorów w roku szkolnym 2021/2022,
  • sprawozdanie i wnioski z działalności Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji za rok szkolny 2021/2022.

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne z narad.

Z poważaniem
Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

Załączniki

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2022/2023
Data: 2022-08-30, typ pliku: PPTX, rozmiar: 11 MB
Prezentacja Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji
Data: 2022-08-30, typ pliku: PPTX, rozmiar: 524 KB
Prezentacja My młodzi obywatele Tobie Ojczyzno
Data: 2022-08-30, typ pliku: PPTX, rozmiar: 17 MB