1 marca 2010

Lista osób dopuszczonych do Finału VIII Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów

  • Komisja Wojewódzka zatwierdziła listę uczniów dopuszczonych do Etapu Wojewódzkiego VIII Konkursu Informatycznego.
  • Informacje o liczbie punktów uzyskanych w Etapie Rejonowym przez pozostałych uczniów można uzyskać pod telefonem: 0-41 362-51-65
  • Finał Konkursu odbędzie się w dniu 11 marca 2010 r. (czwartek) o godzinie 13.30 w pracowniach Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, dawniej H. Sawickiej 42)
  • Uczestnicy Konkursu będą wpuszczani na salę po okazaniu legitymacji szkolnej.
  • Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu 22 marca 2010 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach.