24 sierpnia 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych, przekazuję informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie świętokrzyskim.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych po rekrutacji uzupełniającej
Data: 2022-08-24, typ pliku: XLSX, rozmiar: 13 KB