16 lutego 2010

Realizacja godziny opisanej w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy Karta Nauczyciela w Zespole Szkół w Ćmińsku