24 sierpnia 2022

Komunikat odnośnie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Informuję, że od dnia 5 września 2022 roku akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego można odebrać osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz w terenowych Oddziałach Kuratorium w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30.

W przypadku nieodebrania dokumentu zostanie on wysłany na adres wnioskodawcy podany na wniosku.