15 lutego 2010

Lista dzieci, które przeszły do III etapu Konkursu Matematycznego po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań

Informujemy, że do III etapu Konkursu Matematycznego po rozpatrzeniu odwołań nie został zakwalifikowany żaden uczeń.