22 sierpnia 2022

Oferta edukacyjna Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach istnieje od 2001 r., a swym działaniem obejmuje teren województwa świętokrzyskiego. Od początku istnienia inicjuje i wspiera wszelkie działania edukacyjne związane z najnowszą historią Polski.

Sztandarowymi działaniami edukacyjnymi prowadzonymi przez Delegaturę IPN w Kielcach są konferencje i rajdy edukacyjne, a także warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Od lat organizujemy również cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy historyczne o zasięgu wojewódzkim.

Wśród wielu tematów, które podejmuje w swoich działaniach Delegatura IPN w Kielcach, znajdują się wątki dotyczące historii regionu świętokrzyskiego w okresie II wojny światowej – polityka niemieckiego okupanta w stosunku do obywateli polskich, a w szczególności represje wobec mieszkańców wsi oraz zagłada Żydów. W ujęciu lokalnym prezentujemy również wybrane zagadnienia z okresu po 1945 r. – dzieje zbrojnego oporu społecznego, buntów społecznych oraz represji okresu stanu wojennego.

Szczegółowe informacje: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/kielce