11 lutego 2010

Informacja dla Komisji Konkursowych z przedmiotów biologia i historia

Dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione, w których odbywać się będzie II etap Konkursu Biologicznego i II etap Konkursu Historycznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od dnia 9 lutego 2010 r.  w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zapraszamy