25 sierpnia 2023

Ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju ogólnopolski program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa”. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską.

Program realizowany jest w dwóch etapach:

  • najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne;
  • w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę – zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych, niestandardowych działań.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: https://uodo.gov.pl/p/tdts