3 lutego 2010

Informacje dotyczące etapu rejonowego VIII Konkursu Informatycznego

  1. Etap Rejonowy przeprowadzony zostanie w dniu 19 lutego 2010 r. (piątek) o godzinie 13.30.
  2. Na Etapie Rejonowym uczniowie rozwiązują zadania w określonym czasie (120 minut). Informacje dotyczące miejsc, w których przeprowadzony zostanie Etap Rejonowy podane są w załączonym wykazie.
  3. Informujemy, że do rozwiązania zadań Etapu Rejonowego dostępne będzie następujące oprogramowanie: Microsoft Office, Open Office, Logo Komeniusz, Laboratorium Informatyki ELI 2.0 Multi Plus.
  4. W związku z faktem, że w pracowniach przewidzianych do przeprowadzenia Etapu Rejonowego zainstalowane są różne wersje MS Office prosimy opiekunów uczniów o jak najszybszy kontakt z opiekunami tych pracowni (nazwiska, telefony i adresy email podane są w załączonym wykazie) w celu uzgodnienia w jakiej wersji MS Office podopieczni będą mogli rozwiązywać zadania konkursowe.
  5. Uczniowie mogą korzystać tylko z wersji MS Office dostępnych w tej szkole, w której przeprowadzany jest Etap Rejonowy. Powinni więc odpowiednio przygotować się do drugiego etapu.
  6. Uczestnicy Konkursu będą wpuszczani na salę po okazaniu legitymacji szkolnej.
  7. W przypadku nieprzewidzianych zmian związanych z miejscem i terminem przeprowadzenia Etapu Rejonowego, aktualne informacje będą natychmiast umieszczane na bieżącej stronie. Prosimy o sprawdzenie zawartości tej strony przed terminem Etapu Rejonowego Konkursu.