8 sierpnia 2022

Program edukacyjny „Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania 2022 – szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne”

Stowarzyszenie Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym „Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania 2022 – szkoły budują społeczeństwo partycypacyjne”.

Głównym działaniem w programie jest realizacja kompleksowego programu edukacyjnego Szkoła Edukacji Centrum Dobrego Wychowania. W ramach programu odbędzie się 64 godziny bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli w temacie:

  • Praca z grupą (16 godz.) – czyli podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów, budowania motywacji do działania grupowego, budowaniu z klasy zgranego zespołu i dobrych relacji w klasie, dzięki którym uczniowie dobrze czują się w szkole, są chętni do działania, ufają sobie nawzajem, są życzliwi i z takim nastawieniem wchodzą w dorosłość.
  • Praca indywidualna (16 godz.) – czyli podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualnej pracy wychowawczej z uczniem, pomagania mu w rozpoznawaniu predyspozycji, radzeniu sobie z trudnościami, angażowaniu wszystkich potencjałów ucznia i pomocy w odnalezieniu swojego miejsca w zaangażowaniu w sprawy publiczne.
  • Dydaktyka partycypacyjna (16 godz.) – edukacja postaw obywatelskich i partycypacyjnych, konkretne metody oraz programy kształtowania zaangażowanych postaw partycypacyjnych spójne z programem szkolnym, rzeczywiste angażowanie ucznia w proces, uczenie autonomicznych działań samodzielnego brania odpowiedzialności oraz uczestniczenia i organizowania forum debaty w sprawy ważne dla społeczności głównie w formie rad młodzieżowych.
  • Budowanie społeczności (16 godz.) – czyli podniesienie kompetencji współpracy nauczycieli wewnątrz swojego zespołu, zgrania w zespole pedagogicznym oraz dobrej współpracy z otoczeniem społecznym, przede wszystkim z rodzicami, ze społecznością lokalną, z seniorami, z instytucjami, z partnerami społecznymi oraz podniesienie umiejętności organizowania i zarządzania procesem konsultacji wokół spraw ważnych dla społeczności.

Szczegółowe informacje: Joanna Misiarz, email: joanna.misiarz@cdw.edu.pl tel. 502 928 477.