2 sierpnia 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych)

Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych,
Rodzice i Absolwenci szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) oraz na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych, przekazuję informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży w województwie świętokrzyskim.

Za prawidłowość wprowadzonych danych odpowiadają dyrektorzy szkół ponadpodstawowych.

Załączniki