16 marca 2010

Wykaz osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu i olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514 od Cedyni do Orszy”