29 lipca 2022

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez dyrektorów szkół liczby wolnych miejsc w publicznych szkołach ponadpodstawowych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w województwie świętokrzyskim

Dyrektorzy publicznych szkół ponadpodstawowych,
liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia

zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych, na terenie województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2022/2023, proszę o informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach poprzez wypełnienie poniższego formularza: https://docs.google.com/forms/d/1hgmkVJkZe5MUL52cS_qAbFOmE3Pw9C-Wwx7IbjHY9_g/viewform?edit_requested=true oraz potwierdzenie wysłanej informacji na email: rafal.lipka@kuratorium.kielce.pl

Informacje o wolnych miejscach w publicznych szkołach ponadpodstawowych będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce „Rekrutacja do szkół”.

Terminy przekazania informacji:

  • w terminie głównym – dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – do 1 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00;
  • w terminie uzupełniającym – dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych – do 23 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00.