7 stycznia 2010

Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz inne organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
w województwie świętokrzyskim 

Kuratorium Oświaty w Kielcach przedkłada w załączeniu poniżej wzór sprawozdania (dla dyrektora szkoły i organu prowadzącego) z realizacji Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „RADOSNA SZKOŁA” (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole) za rok 2009 z uprzejmą prośbą o sporządzenie i przesłanie go w wersji papierowej (wraz z załącznikami) do Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2010 r. z dopiskiem „Sprawozdanie Radosna szkoła ” oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl, izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (egzemplarz Sprawozdania organu prowadzącego szkołę).