21 lipca 2022

„Program Wsparcia Edukacji” i program „Inwestycje w oświacie” – konferencja prasowa szefa MEiN

Założenia „Programu Wsparcia Edukacji” oraz programu „Inwestycje w oświacie” to główny temat konferencji prasowej Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Nabór wniosków w ramach pierwszego przedsięwzięcia potrwa do 31 lipca. Środki mogą zostać przeznaczone na tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, konkursów, wystaw i konferencji. Z kolei 25 lipca ruszy nabór wniosków na wsparcie inwestycji realizowanych przez szkoły niesamorządowe. Na ten cel przeznaczymy 160 mln zł.

Program wsparcia edukacji

Autorska inicjatywa ministra Przemysława Czarnka ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć nakierowanych m.in. na: większe wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym (moduł „Innowacyjna edukacja”), upowszechnianie wiedzy historycznej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej (moduł „Edukacja patriotyczna”) oraz promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia (moduł „Edukacja poprzez sport”). Nabór trwa do 31 lipca 2022 roku.

– Od 11 lipca trwa nabór wniosków od organizacji pozarządowych na nowy program skierowany do podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze edukacji i wychowania, ale także do Ochotniczych Straży – powiedział szef resortu edukacji i nauki podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Minister Przemysław Czarnek zachęcał organizacje prowadzące działalność w obszarze oświaty i wychowania do składania wniosków w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”: – Zainteresowanie jest bardzo duże. Już wpłynęło 800 wniosków. Liczymy na kolejne. Nabór trwa – podsumował minister Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki podkreślał, że program jest realizowany w 3 obszarach.

  • „Innowacyjna edukacja”

Wsparcie finansowe w wysokości od 50 tys. zł do 250 tys. zł na projekty nakierowane na budowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności oraz zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznych, np. warsztaty, seminaria, konkursy.

  • „Edukacja patriotyczna”

Moduł przeznaczony na wsparcie projektów, które są nakierowane na odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskie, np. wystawy, prezentacje, konkursy. Wysokość wsparcia finansowego zawiera się w kwotach od 20 tys. zł do 250 tys. zł.

  • „Edukacja poprzez sport”

Moduł poświęcony projektom nakierowanym na popularyzację i upowszechnianie idei edukacji poprzez sport, promocję aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Wsparcie finansowe wynosi od 50 tys. zł do 250 tys. zł. Wnioski o wsparcie finansowe MEiN mogą składać organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także podmioty prowadzące działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje o programie 

160 mln zł na inwestycje w oświacie dla szkół niesamorządowych

Konferencja prasowa była okazją do ogłoszenia planów Ministerstwa Edukacji i Nauki związanych z finansowaniem inwestycji realizowanych przez szkoły niesamorządowe.

– Jeszcze w tym tygodniu podpiszę rozporządzenie, które skieruje kolejne bardzo duże środki do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. Będziemy mieli program, kolejny duży program nakierowany na inwestycje w obszarze edukacyjnym – mówił szef MEiN podczas konferencji.

Minister Przemysław Czarnek przypomniał, że organy prowadzące szkoły publiczne pozyskały ponad 5 mld zł z Polskiego Ładu na rozwój infrastruktury edukacyjnej: – Te środki są w dalszym ciągu dostępne. Kolejne rozdanie Polskiego Ładu to możliwość pozyskiwania środków na rozwój infrastruktury przez jednostki samorządowe prowadzące szkoły – powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że środki te nie były dostępne dla szkół niesamorządowych.

Szef resortu edukacji i nauki przypomniał, że organizacje pozarządowe często ratowały szkoły przed likwidacją: – Stowarzyszenia, organy kościelne pozakładały szkoły i prowadzą je z wielkimi sukcesami. Te podmioty i te szkoły były pozbawione możliwości finansowania inwestycji w infrastrukturę edukacyjną. Dlatego stworzyliśmy projekt za 100 mln zł dla szkół dla szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, dla szkół niesamorządowych – powiedział podczas konferencji szef MEiN.

– 100 mln zł to środki przeznaczone na inwestycje w obszarze edukacji. Natomiast 60 mln zł to środki skierowane na inwestycje edukacyjne dla organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i wychowania. 25 lipca, po podpisaniu rozporządzenia ruszy nabór – powiedział minister Przemysław Czarnek.

Materiały

Program Wsparcia Edukacji – nowa inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki – prezentacja

Wideo