19 lipca 2022

Konferencja prezentująca wyniki projektu „Szkoła dla innowatora”

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza na konferencję prezentującą rezultaty i wyniki projektu „Szkoła dla innowatora”, która odbędzie się 30 sierpnia 2022 r.

Celem projektu „Szkoła dla innowatora” jest wprowadzenie w szkołach zmian sprzyjających systematycznemu rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych.

Szczegółowe informacje i zapisy są dostępne na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej.