19 lipca 2022

Stypendia dla uczniów romskich szkół ponadpodstawowych i studentów romskich

Związek Romów Polskich ogłasza konkurs stypendialny dla romskich uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów romskich.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego i formularz zgłoszeniowy oraz spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są na stronie internetowej Związku Romów Polskich www.romowie.com w zakładce STYPENDIA.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji