19 lipca 2022

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych – rekomendacje

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacjami dla dyrektorów szkół, samorządów, sektora prywatnego i pozarządowego, które ujmują tematykę odnoszącą się do wspierania etycznego w realizacji skutecznego doradztwa zawodowego w szkołach w celu wyrównywania szans wszystkich uczniów na otwartym rynku pracy oraz w stworzeniu dostępności do wysokiej jakości edukacji zawodowej. Rekomendacje powstały w ramach wydarzenia „PowerED. Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych”, zorganizowanego w dniu 5 listopada 2021 r. przez fundację Katalyst Education.

W załączeniu:

Doradztwo zawodowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych – Rekomendacje dla dyrektorów szkół, samorządu, sektora prywatnego i pozarządowego