18 lipca 2022

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia na platformie specjalistyczno-doradczej w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

Panie/Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Specjaliści, Rodzice, Uczniowie
wszystkich typów szkół i placówek

Platforma specjalistyczno-doradcza https://pwpp.uksw.edu.pl, która powstała w ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oferuje bezpłatne warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Warsztaty odbywają się w czasie rzeczywistym w formie online. Aby z nich skorzystać, wystarczy się zarejestrować, a następnie zapisać na szkolenie w wybranym terminie.

Czas na rozwój

Warsztaty rozwojowe dla uczniów obejmują m.in. radzenie sobie ze stresem, budowanie relacji z rówieśnikami, prowadzenie zdrowego stylu życia, rozwijanie kreatywności. Można wziąć udział w takich zajęciach jak np.: W głowie się nie mieści – jak wspierać samego siebie i innych w dużych emocjach, Mam być miła/y czy szczera/y?, Kreatywność – najbardziej pożądana umiejętność. Absolwenci szkół ponadpodstawowych mogą skorzystać z warsztatów dotyczących zmniejszenia stresu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Poprawa relacji w rodzinie

Warsztaty rodzinne – to nowa forma szkoleniowa dedykowana dla całych rodzin. Są to kilkugodzinne warsztaty o charakterze psychoedukacyjnym, zainspirowane metodą Porozumienie bez przemocy dr Marshalla B.Rosenberga. Umożliwiają wszystkim chętnym członkom rodziny wspólną pracę nad wzmocnieniem relacji, komunikacji i współpracy. Pomagają poznać uczucia i zrozumieć potrzeby zarówno swoje, jak i najbliższych. W jednym warsztacie uczestniczy tylko jedna rodzina, co daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Warto podkreślić, że spotkanie nie ma charakteru terapii rodzinnej.

Na platformie dostępne są także szkolenia, które służą poprawie komunikacji w rodzinie. Dzięki nim można popracować nad naprawą relacji, które w czasie pandemii uległy pogorszeniu. Rodzice mogą wziąć udział m.in. w szkoleniach: Dziecko w potrzebie, czyli jak być wspierającym rodzicem, Znajdź klucz do skutecznej komunikacji z dzieckiem, Chcesz mieć rację czy relację?, Uważni rodzice. Moje dziecko online.

Praca z uczniem

Nauczyciele mogą podnieść swoje kompetencje w zakresie pracy i komunikacji z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poznać elementy socjoterapii do wykorzystania w pracy w szkole. Czekają na nich takie warsztaty jak: Obciążenia w pracy nauczyciela. Jak zmienić podejście do własnych potrzeb i odnaleźć źródło wsparcia, Jak budować relacje z dziećmi i uczniami, aby podnosić poziom motywacji do nauki, Usłyszeć siebie i usłyszeć kogoś – wsparcie w szkole i w domu.

 Wsparcie osób z Ukrainy

W związku ze zwiększeniem liczby uczniów z Ukrainy w polskich szkołach nauczyciele mogą skorzystać ze szkoleń takich jak: Ukraiński uczeń – kultura, doświadczenia, relacje, Stres traumatyczny spowodowany wojną i PTSD, Jak się zachować, kiedy na wojnie ginie rodzic ukraińskiego ucznia? Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych specjalistów z Ukrainy. Udzielają oni także indywidualnego wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim.

Program Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli prowadzony jest przez kadrę naukową Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Serdecznie zachęcam do  odwiedzenia platformy i skorzystania z jej zasobów.