22 grudnia 2009

Informacja dotycząca odbioru testów do przeprowadzenia II etapów Konkursów Języka Polskiego, Matematycznego, Geograficznego oraz Konkursu Humanistycznego i Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

Dyrektorzy szkół (lub osoby upoważnione), w których odbywać się będą II etapy Konkursów Języka Polskiego, Matematycznego, Geograficznego dla gimnazjów województwa świętokrzyskiego oraz Konkursu Humanistycznego i Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, proszeni są o odbiór testów z Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Piłsudskiego 42 (Osiedle Świętokrzyskie, budynek SP nr 33) od dnia 22 grudnia 2009 r. (z wyjątkiem 24 grudnia – Wigilia), w godzinach od 8.00 do 16.00.