16 grudnia 2009

Uzupełniona lista uczniów biorących udział w Konkursie Chemicznym dla szół gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2009/2010, którzy przeszli do drugiego etapu