16 grudnia 2009

Wydłużony termin składania sprawozdań w programie „Radosna szkoła”

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 10 grudnia 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 216/2009 zmieniającą uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Na mocy tej uchwały terminem złożenia sprawozdania przez organy prowadzące do wojewody jest 15 stycznia 2010 roku, co pozwala na wydatkowanie środków do 31 grudnia 2009 roku. Zmiana ta będzie obowiązywać każdego roku do końca realizacji programu, czyli w latach 2010-2015.

Zmiana została wprowadzona ze względu na wiele sygnałów zarówno ze strony producentów, jak i dyrektorów szkół o problemach z terminowym zakupem wpisanych w kalkulację wniosku pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”. Zmiana ta ułatwi terminową realizację założeń programu oraz da dodatkową szansę skutecznego wykorzystania dotacji otrzymanej w ramach programu „Radosna szkoła”.

Szczegółowe informacje: treść uchwały