15 grudnia 2009

Dobra praktyka Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu: „Bezpieczny Przedszkolak – program z zakresu kształtowania zachowań w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu”