15 grudnia 2009

Uzupełniona lista uczniów oraz miejsca Komisji Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla szkół podstawowych