8 lipca 2022

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniające wątpliwości dotyczące „obowiązku wprowadzenia zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym” w kontekście obowiązującego drugiego stopnia alarmowego BRAVO

Publikujemy w załączeniu pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniające wątpliwości dotyczące „obowiązku wprowadzenia zakazu wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym” w kontekście obowiązującego drugiego stopnia alarmowego BRAVO skierowane do Ministerstwa Edukacji i Nauki potwierdzające, że przez pojęcie „osoby postronne” należy rozumieć osoby inne niż pracownicy szkół i placówek oświatowych, uczniowie, wychowankowie i ich opiekunowie prawni.

Załączniki