30 czerwca 2022

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole”. III edycja szkolenia ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w trzeciej  edycji  szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole. III edycja”.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu w wyżej wymienionym zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl) w terminie od  18 lipca do  12 sierpnia 2022 r.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę https://szkolenia.ore.edu.pl oraz nie brały udziału w poprzednich edycjach szkolenia. Wszystkie zapisane osoby które spełnią kryteria otrzymają instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Rekrutacja prowadzona jest do 05.08.2025 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoba wskazana do kontaktu: Bożena Jodczyk,  e-mail: bozena.jodczyk@ore.edu.pl