30 czerwca 2022

Indywidualna wymiana młodzieży #2amongmillions – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza do udziału w pilotażowym programie #2amongmillions. W ramach tego programu PNWM dofinansowuje indywidualne spotkania młodzieży. Młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin. Warunek: wymiana, na której się poznali, odbyła się w ostatnich trzech latach. Przyznanie dotacji odbywa się bez zbędnych formalności i czasochłonnych procedur. Od 2022 roku w programie mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie od 15 roku życia.

 

Więcej informacji: https://pnwm.org/dotacja/indywidualna-wymiana-mlodziezy-2amongmillions/Piotr Zimoch