28 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”, którego organizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Celem
konkursu jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022. Opis powinien być przygotowany przez jednego nauczyciela, jednak może obejmować działalność innowacyjną realizowaną przez grupę nauczycieli. Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane przygotowywany jest za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • wojewódzkiego – wyłonienie kandydatów do tytułu laureata Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych),
  • centralnego – wyłonienie laureatów Konkursu w dwóch kategoriach (nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych).

Zgłoszenie do konkursu dokonuje nauczyciel – do 29 lipca 2022 r. poprzez przesłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach linku do opisu na adres: andrzej.jakubiec@kuratorium.kielce.pl

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2023

Kontakt:
Andrzej Jakubiec – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji, tel. 41 3421827.

Załączniki