27 czerwca 2022

Program „Twarze depresji dla szkół”

Tysiąc polskich nauczycieli szkół podstawowych, pracujących na co dzień m.in. z dziećmi z Ukrainy, będzie mogło skorzystać z programu „Twarze depresji dla szkół” przygotowywanego przez Fundację „Twarze depresji” dzięki wsparciu finansowemu Nationale-Nederlanden – partnerowi programu.

Specjaliści fundacji napisali broszurę psychoedukacyjną, którą pedagodzy otrzymają podczas szkolenia w formie pliku pdf. Będzie to kompendium wiedzy napisane przystępnym językiem, na temat najczęstszych trudności psychicznych wśród uczniów – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci dotkniętych traumą wojenną.  Nauczyciele dostaną też od Fundacji „Twarze depresji” opis dziesięciu lekcji wychowawczych opartych na psychoedukacji i ćwiczeniach ważnych dla zdrowia psychicznego dzieci. Lekcje są przygotowane z podziałem wiekowym na klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Program zaplanowany jest na cały rok, a jedna lekcja będzie przeprowadzana raz w miesiącu. Przez cały miesiąc nauczyciele objęci programem „Twarze depresji dla szkół” będą mogli zadawać pytania i zgłaszać trudności w prowadzeniu zajęć z uczniami, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z Ukrainy, na adres: szkola@twarzepresji.pl. Pod koniec każdego miesiąca będzie odbywać się spotkanie online dla nauczycieli ze specjalistą fundacji, który odpowie na pytania, które przez cały miesiąc fundacja otrzymała drogą mailową.

Warunkiem udziału w szkoleniu będzie wypełnienie anonimowej ankiety przed szkoleniem i tej samej po zrealizowaniu 10 lekcji zaproponowanych przez naszą fundację. Ankieta będzie służyć wyłącznie do ewaluacji programu.

Co obejmuje program? Podsumowanie.

  1. Trzygodzinne szkolenie online dla nauczycieli w dniu 09.2022 r. od godz. 09.00 do 12.30 (prowadzące szkolenie: Anna Morawska-Borowiec – psycholog, prezes Fundacji „Twarze depresji”, Bożena Falkowska – psycholog, psychoterapeutka, Maria Kocurowska – psycholog, psychoterapeutka). Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, czym są: depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia adaptacyjne, a także o konsekwencjach psychologicznych żałoby. Ponadto poznają propozycję przygotowanych przez Fundację „Twarze depresji” autorskich lekcji wychowawczych, podczas których nauczyciele podzielą się z uczniami wiedzą na temat wyżej opisanych problemów psychicznych, a także będą mogli zaproponować uczniom ćwiczenia ważne dla zdrowia psychicznego i adekwatne do ich wieku. Zapisy na szkolenie odbywają się przez stronę www.twarzedepresji.pl/szkola
  2. Broszurę psychoedukacyjną w formie pliku pdf do samodzielnego wydruku z opisem najważniejszych problemów psychicznych, z którymi mierzą się uczniowie – w tym dzieci dotknięte traumą wojenną. Nauczyciele znajdą w nim również 10 lekcji wychowawczych zakładających zarówno psychoedukację, jak i ćwiczenia m.in. relaksacyjne, oddechowe, pozwalające rozładować napięcie, stres, a także lepiej poradzić sobie z atakiem paniki, czy zachowaniami agresywnymi. Wszystkie lekcje będą przetłumaczone na język ukraiński, by uczniowie z Ukrainy mogli prawidłowo zrozumieć zadania wyznaczane przez polskich nauczycieli.
  3. Możliwość komunikacji trudności związanych z edukacją dzieci dotkniętych traumą wojenną przez 10 miesięcy trwania programu na adres: szkola@twarzedepresji.pl
  4. Pod koniec każdego miesiąca spotkanie online ze specjalistą fundacji dla wszystkich nauczycieli objętych programem.

Szczegółowe informacje: https://twarzedepresji.pl/szkola/