27 czerwca 2022

Działalność edukacyjna Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski w ramach działalności edukacyjnej upowszechnia wiedzę o ekonomii na wiele sposobów. Poprzez nasze działania chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Przede wszystkim stawiamy na edukację ludzi młodych. Inicjujemy własne aktywności i włączamy się w realizację różnorodnych projektów zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych poprzez:

  • Ogłaszanie cyklicznych konkursów (dla uczniów, studentów),
  • Organizację szkoleń (dla nauczycieli),
  • Wspieranie i realizację programów edukacyjnych (możliwość dofinansowania projektów edukacyjnych)
  • Udostępnianie zasobów edukacyjnych (Biblioteka NBP)
  • Dzielenie się wiedzą w Centrum Pieniądza
  • Inicjowanie aktywności w całym kraju (spotkania w Oddziale NBP, spotkania on-line, spotkania w szkołach),
  • Badanie wiedzy finansowej Polaków (analizy, raporty, opracowania).

Do najpopularniejszych, również cyklicznych inicjatyw, w które angażuje się NBP, należą:

Złote Szkoły NBP to zainicjowany i realizowany przez NBP ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Kampania Global Money Week: to ogólnoświatowa kampania na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Organizatorem akcji jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy OECD. Celem kampanii jest zwiększanie umiejętności finansowych młodych ludzi oraz wiedzy, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, by osiągnąć samodzielność ekonomiczną i dobrostan materialny.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności edukacyjnej, w tym aktualnie organizowanych konkursów, znajdują się na stronie Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl/edukacja.

Dodatkowo pragniemy zaprosić uczniów i nauczycieli z woj. świętokrzyskiego do skorzystania z samoobsługowej maszyny do zamiany monet. Urządzenie przyjmuje i zlicza wrzucone monety, a klient otrzymuje potwierdzenie, na podstawie którego może wypłacić w kasie równowartość wrzuconych monet w określonych nominałach lub przekazać równowartość na rachunek bankowy z wykorzystaniem aplikacji BLIK (usługa dostępna dla wybranych banków). Zapraszamy osoby, którym udało się zapełnić domowe skarbonki, w szczególności uczniów, studentów, młodych ludzi, którzy często odkładają drobne przez cały rok szkolny, by na przykład podczas wakacji lub ferii móc z nich skorzystać.

Serdecznie zapraszamy do siedziby Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach mieszczącej się przy ulicy Warszawskiej 46 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.