27 listopada 2009

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych…