20 czerwca 2022

Konferencja „Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Archiwum Diecezjalne w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencja pt. „Wieś kielecka po II wojnie światowej w źródłach kościelnych”. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Centrum Edukacyjnego „Przystanek Historia IPN” w Kielcach przy ul. Warszawska 5.

Podczas V edycji konferencji zostaną omówione zagadnienia dotyczące kondycji materialnej , jak niematerialnej  wsi kieleckiej w oparciu o nieznaną dotąd dokumentacja pochodząca z  archiwów diecezjalnych.

Historia wsi świętokrzyskiej od wielu lat stanowi przedmiot badań wielu naukowców. Coroczne konferencje podejmowały  ważne aspekty życia mieszkańców wsi podczas II wojny światowej ich bohaterstwo i ofiarność. Tegoroczna konferencja podejmować będzie liczne wątki związane z sytuacją na wsi tuż po zakończeniu wojny. W wystąpieniach konferencyjnych zostaną omówione zagadnienia przemian religijności mieszkańców parafii wiejskich w czasie wojny, straty demograficzne oraz materialne wsi, konsekwencje represji dokonanych przez okupantów oraz problematyka organizacji wsparcia materialnego i duchowego ze strony władz kościelnych udzielanego mieszkańcom. Na osobną uwagę zasługują także tematy dotyczące zniszczeń katolickich obiektów sakralnych w diecezji kieleckiej.