25 listopada 2009

Uroczyste wręczanie stypendiów Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 28 października 2009 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie stypendium Ministra Edukacji Narodowej. O stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogli ubiegać się uczniowie, którzy są zwycięzcami olimpiad międzynarodowych, laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. W 2009 roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej nadesłanych zostało 1457 wniosków.  Spośród nich wybranych zostało 300, w tym 7 z województwa świętokrzyskiego.

Podczas uroczystości wręczenia stypendiów Ministra Edukacji Narodowej podsekretarz stanu w MEN Lilla Jaroń powiedziała „Wasze osiągnięcia są wyjątkowe. Cechuje was talent, pracowitość i odwaga. Udział we wszelkiego rodzaju konkursach czy olimpiadach wymaga tych cech. I wy potraficie je łączyć. Jesteście wyjątkowi”.

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej odebrało 73 najlepszych polskich uczniów, którzy odnosili sukcesy w olimpiadach ogólnopolskich i międzynarodowych, zwyciężali w konkursach i turniejach sportowych. Na uroczystości w Warszawie województwo świętokrzyskie reprezentowali Stypendyści: Agata Małgorzata Barczyk, Monika Maria Wójcik i Bartosz Treliński oraz Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Lucjan Pietrzczyk i wizytator Anna Michalska.

„Jesteście najlepsi i jesteśmy z was dumni. Gratuluję waszym nauczycielom, rodzicom, że pomogli wam odkryć wasze talenty, a wam, że jesteście świadomi swoich umiejętności. Życzę wam dalszych sukcesów” – dodał uczestniczący w uroczystości podsekretarz  stanu w MEN, Zbigniew Włodkowski.

Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej i wynosi 3200 zł. Stypendia Ministra Edukacji Narodowej są przyznawane od 1994 r.

1 Barczyk Agata Małgorzata Absolwentka Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi Królowej w Kielcach
2 Dąbski Karol Piotr Uczeń VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach
3 Drogosz Zbigniew Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
4 Pulut Katarzyna Absolwentka III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach
5 Szcześniak Piotr Jan Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
6 Treliński Bartosz Uczeń Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie
7 Wójcik Monika Maria Uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Collegium Gostomianum w Sandomierzu