14 czerwca 2022

Rocznica I masowego transportu więźniów do KL Auschwitz – Jędrzejów, Kielce, 14 czerwca 2022

Delegatura IPN w Kielcach apeluje o uczczenie 14 czerwca 2022 r. pamięci ofiar oraz osób, doświadczonych pobytem w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Centralne uroczystości w woj. świętokrzyskim odbędą się w Jędrzejowie, gdzie znajduje się grób Wacława Józefa Lutyńskiego, więźnia z pierwszego transportu do KL Auschwitz.

O godz. 10.00 w archiopactwie cystersów w Jędrzejowie rozpocznie się msza święta w intencji więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. O godz. 11.00 na terenie nieodległego cmentarza klasztornego uczestnicy uroczystości złożą kwiaty i zapalą znicze.

Kielczan zapraszamy 14 czerwca 2022 r. (godz. 13.00) do udziału w uroczystości złożenia kwiatów przed pomnikiem pomordowanych i zmarłych w niemieckich obozach koncentracyjnych, który znajduje się na Cmentarzu Partyzanckim.

Szczegółowe informacje: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/166367,Uroczystosci-w-82-rocznice-pierwszego-masowego-transportu-wiezniow-do-KL-Auschwi.html