13 czerwca 2022

Rekrutacja w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą rozpoczął rekrutację na rok szkolny 2022/2023 w systemie kształcenia na odległość

System kształcenia na odległość polega na samokształceniu uczniów migrujących i czasowo przebywających za granicą. Osoby, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole, mają możliwość realizacji uzupełniającego lub ramowego planu nauczania w jednej ze szkół prowadzonych przez ORPEG:

  • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej,
  • Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji: https://www.orpeg.pl/rozpoczela-sie-rekrutacja-do-szkol-w-systemie-ksztalcenia-na-odleglosc/