19 listopada 2009

Komunikat w sprawie błędu w Konkursie Chemicznym dla uczniów gimnazjów

Przewodnicząca Konkursu Chemicznego Joanna Kimla przekazuje informacje dla Komisji Konkursowych:

W związku z literówką w tekście zadania 20 w arkuszu I etapu VII Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego, który odbył się 18 listopada 2009 roku – zamiast: „masa zawartego w nim izotopu zmalała o 1/8 masy pierwotnej”, powinno być: „masa zawartego w nim izotopu zmalała do 1/8 masy pierwotnej” – zadanie zmieniło sens i stało się nierozwiązywalne dla młodzieży gimnazjalnej.

Zadanie 20 nie podlega ocenie, co należy uwzględnić przy punktacji arkuszy konkursowych.

Ostateczna maksymalna punktacja wynosi 31 zamiast 33 punkty.