10 czerwca 2022

Bezpłatna konferencja online „Wzór na pamięć”

15 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 Filharmonia w Szczecinie organizuje konferencję „Wzór na pamięć” dotyczącą pamięci, uważności i wpływu muzyki i sztuki na pamięć.

Wśród prelegentów pojawią się eksperci pracujący z seniorami, zajmujący się pamięcią od strony teoretycznej i praktycznej, a także muzykoterapeuci i lekarze.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: https://filharmonia.szczecin.pl/wydarzenia/1778-Wzor_na_pamiec_-_niezapomniana_konferencja