10 czerwca 2022

I Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka – podsumowanie finału wojewódzkiego

W dniu 8 czerwca 2022 r. w Hali Sportowej – Krakowska – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach odbył się finał rozgrywek I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z województwa świętokrzyskiego. Olimpiada jest pilotażowym programem zainicjowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole, poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej.

Uroczystość została otwarta przez Pana Kazimierza Mądzika – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz przez Pana Zbigniewa Wojciechowskiego – Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach i Panią Beatę Niziołek – Zastępcę Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach. Szczególny charakter sportowy ww. wydarzenia został podkreślony obecnością wyjątkowego gościa – Pana Sławomira Szmala, Wicemistrza Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn, dwukrotnego uczestnika igrzysk olimpijskich a obecnie Dyrektora Sportowego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach Szkoły Mistrzostwa Sportowego ZPRP, który w towarzystwie dwójki przedszkolaków zapalił znicz olimpijski i zaprosił małych sportowców wraz z opiekunami do uroczystej parady. Pan Sławomir Szmal odczytał list od Pana Andrzeja Kraśnickiego – Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Znamienitymi gośćmi Olimpiady byli również: Pani Maria Zuba – Doradca Wojewody Świętokrzyskiego, która odczytała list od Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, Pan Henryk Milcarz – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezes Wodociągów Kieleckich, Pani Ewa Drzazga – Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy Samoborzec, Pan Sławomir Kołodziej – Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Federacji Sportu, Pani prof. dr hab. Jolanta Góral-Półrola – Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w  Kielcach, Pan dr Dariusz Kruk – Dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, Pan Przemysław Chmiel – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, Pan Karol Kucharczyk – Wiceprezes Polskiego Związku Sumo, Pani Anna Kucharczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Pan Tomasz Olesiński – Dyrektor Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach, Pan Artur Sabat – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, Pani Marta Dibelka – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach,  Pani Dorota Baran – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śniadce.

Po oficjalnym rozpoczęciu Olimpiady odbył się krótki program artystyczny przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach: Emilka Wijas zaśpiewała utwór „Kocham misia”, natomiast Nikola Redlica „Meluzynę”. Sportową rozgrzewkę w formie zajęć zumby poprowadziła Pani Katarzyna Kramarczyk, instruktor Zumba Fitness, Zumba Kids i animatora czasu wolnego.

W przerwie między rozgrywkami dla przedszkolaków przygotowano pokazy przez: Centrum do Przygotowań Misji Zagranicznych na Bukówce, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Przedszkole „Mali Odkrywcy” – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chmielniku – eksperymenty dla dzieci.

Sędzią głównym Olimpiady była Pani Dorota Wikło, która wraz z nauczycielami czuwała nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek. Sponsorami i instytucjami wspierającymi imprezę były: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Starosta Kielecki, Starosta Konecki, Starosta Kielecki, Starosta Buski, Starosta Pińczowski, Starosta Staszowski, Starosta Skarżyski, Starosta Włoszczowski, Wójt Gminy Samborzec, Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Wodociągi Kieleckie, Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, Akademia Prozdrowotnego Rozwoju – Brain & Body. Poczęstunek przygotowało Przedszkole „Mali Odkrywcy” – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Chmielniku.

W finałowych rozgrywkach I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka spotkało się 16 drużyn przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ze szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. To 340 dzieci, które rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: dziewczynki i chłopcy, 5- i 6-latki. W czasie czterech konkurencji przedszkolaki wzięły udział w biegu sztafetowym i drużynowym, toczeniu piłek, rzucie woreczkiem do celu, skoku obunóż.

Po wyrównanej sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców:

  • I miejsce: Przedszkole „Wesołe Jabłuszko” w Samborcu
  • II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie
  • III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie

Na zakończenie rozgrywek etapu wojewódzkiego I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach, pogratulował i podziękował małym sportowcom, życząc im dalszych sukcesów. Jednocześnie skierował podziękowania dla wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do sukcesu realizacji rozgrywek poszczególnych etapów I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka.

Punktacja poszczególnych drużyn:

Lp. Powiat Placówka Punkty
1 kazimierski Niepubliczne Przedszkole „Motylek” w Kazimierzy Wielkiej 70 pkt.
2 pińczowski Zespół Placówek Oświatowych w Złotej 46 pkt.
3 jędrzejowski Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu 65 pkt.
4 konecki Przedszkole w Smykowie 36 pkt.
5 opatowski Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie 90 pkt.
6 sandomierski Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu – Przedszkole „Wesołe Jabłuszko” 97 pkt.
7 skarżyski Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym 57 pkt.
8 starachowicki Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku 60 pkt.
9 staszowski Przedszkole w Rytwianach 71 pkt.
10 włoszczowski Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie 54 pkt.
11 kielecki Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łopusznie 74 pkt.
12 Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku 49 pkt.
13 Miasto Kielce Przedszkole Samorządowe nr 28 w Kielcach 70 pkt.
14 Przedszkole Samorządowe nr 40 w Kielcach 47 pkt.
15 Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach 63 pkt.
16 Przedszkole samorządowe nr 31 w Kielcach 68 pkt.

Załączniki