6 czerwca 2022

Historia i teraźniejszość. Konferencja dla nauczycieli

W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2022/2023 przedmiotu historia i teraźniejszość, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie do wzięcia udziału w konferencji, organizowanej 14 czerwca 2022 r. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (Warszawa, ul. Rakowiecka 37). Podczas konferencji prof. Przemysław Czarnek − Minister Edukacji i Nauki, wskaże istotę nauczania historii Polski, natomiast twórcy podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość − prof. Mieczysław Ryba oraz dr Robert Derewenda − scharakteryzują koncepcję oraz metodykę nauczania nowego przedmiotu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki; za jego organizację odpowiada Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji, a oficjalnym partnerem jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: https://www.ore.edu.pl/2022/06/historia-i-terazniejszosc-konferencja-dla-nauczycieli/