3 czerwca 2022

Listy skierowane do dyrektorów i nauczycieli przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia przeprowadziła ogólnopolskie badania nad problemem przestępczości seksualnej na szkodę dzieci poniżej lat 15 w latach 2017-2020, których wyniki zostały zaprezentowane w pierwszym Raporcie Komisji [https://pkdp.gov.pl/baza-wiedzy/raporty-komisji/].

Podjęcie działań profilaktycznych w wyżej wymienionych kwestiach jest efektywne tylko w ramach współpracy wszystkich środowisk, instytucji, których obowiązkiem jest dbanie o dobro dzieci.

Mając na uwadze nadchodzące wakacje, czyli czas podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań niepożądanych wobec małoletniego poniżej 15 roku życia Państwowa Komisja zaprasza do podjęcia wspólnych działań merytorycznych ze środowiskiem oświatowym. Realizując jedno z głównych zadań Państwowej Komisji, czyli prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej opracowano poniższy materiał dydaktyczny:

  1. List do dyrektorów szkół.
  2. List do wychowawców klas I-IV ze scenariuszem zabawy profilaktycznej „Bezpieczne kręgi”.
  3. List do wychowawców klas V-VIII ze scenariuszem zajęć metodą dramy „Krąg zaufania”.

Komisja prosi o włączenie przesłanego scenariusza zabawy profilaktycznej do realizacji w ramach zajęć profilaktycznych „Bezpieczne wakacje”, a także o jego realizację we wszystkich klasach na zajęciach w dyspozycji wychowawcy (godzinach wychowawczych) w ostatnim przed wakacjami tygodniu zajęć szkolnych.

Załączniki

List do dyrektorów szkół
Data: 2022-06-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 65 KB
List do wychowawców klas I-III
Data: 2022-06-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 111 KB
List do wychowawców klas IV-VIII
Data: 2022-06-03, typ pliku: PDF, rozmiar: 92 KB