17 listopada 2009

Upływający termin złożenia wniosku w II edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”

Dobiega końca nabór wniosków o wsparcie finansowe w drugiej edycji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego”.

Jeszcze tylko do 23 listopada br. do godz. 15.00 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL przy ul. Jagiellońskiej 70 przyjmuje zgłoszenia stypendialne.

W ramach „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych woj. świętokrzyskiego” przewiduje się wypłacenie stypendiów za okres 12 miesięcy w wysokości 3 600,00 zł (tj. 300,00 zł za miesiąc) dla 180 uczniów.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie podpisanego przez ucznia/rodzica/ opiekuna prawnego ucznia Wniosku o przyznanie stypendium w szkole, w której kandydat na stypendystę jest uczniem w roku szkolnym 2009/2010.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej przez Dyrektora szkoły i opiekuna stypendysty, Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami winien być przekazany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biura PO KL w terminie od 19.10.2009 do 23.11.2009.