3 czerwca 2022

Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

W dniu 13 czerwca 2022 r. w Warsaw Plaza Hotel w Warszawie przy ul. Łączyny 5, w godzinach 8:30-16:30, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online odbędzie się Ogólnopolska konferencja profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”, organizowana przez Fundację „Wpłyń na głębię”.

Celem konferencji jest wsparcie osób pracujących na co dzień z młodzieżą poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu psychoprofilaktyki. Istotnym elementem jest również zdobycie konkretnych umiejętności i skutecznych metody pracy dla osób pracujących z uczniami. W sposób szczególny wydarzenie skierowane jest do osób, które chcą dowiedzieć się jak skutecznie pomagać i realizować program profilaktyki w swojej szkole. Podczas tego wydarzenia zostaną omówione najnowsze badania naukowe opisujące wpływ pandemii na kondycję psychofizyczną młodzieży w wieku szkolnym i obserwacje w tym zakresie.

Szczegółowe informacje: http://profilaktykapolaczen.pl/.