3 czerwca 2022

„Projekty Eramus+ w praktyce” – spotkanie informacyjne Regionalnego Punktu Informacyjnego

W dniu 2 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kielcach odbyło się szkolenie „Projekty Eramus+ w praktyce”. Organizatorem wydarzenia było Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Zespołem Szkół nr 3 w Kielcach oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (SODMiDN). Szkolenie miało formę stacjonarną. W konferencji wzięło udział 50 świętokrzyskich dyrektorów i nauczycieli

Spotkanie zostało otwarte przez koordynatora Regionalnego Punktu Informacyjnego w Kuratorium Oświaty w Kielcach. Następnie Pani Iwona Kijewska, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach nawiązała do działalności projektowej w szkole i znaczenia projektów dla młodzieży ale też i kadry pedagogicznej. Szkolenie odbywało się równolegle z wymianą w ramach projektu „2Smart2Start” Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Kielcach. W dalszej części wydarzenia świętokrzyscy dyrektorzy i nauczyciele mieli możliwość wysłuchania informacji nt. oferty Programu Erasmus+. Tą część szkolenia poprowadzili Pani Iwona Morawicz oraz Pan Lechosław Szafranek, eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy przedstawili bieżącą ofertę programu Erasmus+, w obrębie akcji „Edukacja szkolna”.

 

W drugiej części spotkania wystąpiły placówki, które realizują projekty Erasmus+ w naszym województwie. Pani Dominika Wilk z Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie pokazała, że w działania projektowe warto włączać już najmłodszych. Projekty w szkołach podstawowych zaprezentowali Pani Małgorzata Stańczyk z Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie oraz Pan Dariusz Smutek ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Bolminie. Z kolei Pan Waldemar Tomala z II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach oraz gospodarz szkolenia, Pani Tamara Hachulska z Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach opowiedzieli o pracy projektowej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. O tym jak wygląda realizacja projektów Erasmus+ w Turcji i na Islandii przekazały informacje Panie Asli Tosun oraz Asthildur Magnusdottir.

Spotkanie dla nauczycieli i dyrektorów z województwa świętokrzyskiego miało na celu zainspirowanie szkół do rozpoczęcia działalności projektowej a także było szansą na zdobycie dodatkowych inspiracji dla szkół, które takie projekty już realizują.