2 czerwca 2022

Aktualizacja informacji o sieci doradztwa metodycznego stan na maj 2022 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

W publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli w województwie świętokrzyskim:

  1. Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  2. Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
    w Kielcach,
  3. Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju

zadania doradcy metodycznego realizuje 57 nauczycieli w różnych specjalnościach. 

Listy imienne doradców metodycznych wraz z ofertą szkoleniową znajdują się na stronach internetowych ww. publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

Zachęcam Państwa do korzystania z różnych form wsparcia metodycznego skierowanego do nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego.

W załączeniu mapa i tabela sieci doradztwa metodycznego w województwie świętokrzyskim.

                                                                                                                                   Świętokrzyski Kurator Oświaty
                                                                                                                                             Kazimierz Mądzik

 

Załączniki:

Sieć doradztwa metodycznego – tabela

Sieć doradztwa metodycznego – mapa