12 listopada 2009

Uzupełniona lista uczniów uczestniczących w Wojewódzkim Konkursie Humanistycznym, którzy zakwalifikowali się do etapu drugiego, a nie znaleźli się na liście z powodów technicznych