2 czerwca 2022

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Konkursy na stanowisko dyrektora:
1) Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy
2) Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszczowie
3) Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

Załączniki