31 maja 2022

Konferencja online pn. ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej dzieci we współczesnym świecie”

Szanowny Państwo
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego,

w dniu 31 maja 2022 r. (wtorek), w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Państwową Akademią w Nauk Stosowanych Chełmie konferencja online pn. ,,W trosce o środowisko naturalne. Wyzwania edukacji ekologicznej dzieci we współczesnym świecie”.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego do udziału w proponowanej formie doskonalenia zawodowego.

Udział w konferencji nie wymaga uprzedniej rejestracji.

Link do wideokonferencji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY2ZGQ5M2YtMGM0MS00ZTQ1LThkNjYtM2ZhMDY4ODViNmUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

W załączeniu szczegółowy program wydarzenia: PROGRAM